Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

AleksTheCat
Reposted fromrikoneru rikoneru viaviolethill violethill
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viairmelin irmelin
AleksTheCat
9916 d6d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
0142 c3db 500
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viairmelin irmelin
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
AleksTheCat
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
AleksTheCat
9043 1c71 500
AleksTheCat
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
AleksTheCat
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
AleksTheCat
by Hannah Daisy.
Reposted frombzium bzium viaviolethill violethill
1852 f6ed 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viadofri dofri
AleksTheCat

May 18 2017

0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viafindmehideme findmehideme
AleksTheCat
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasaysomething saysomething
6243 47e1 500
Reposted frombabyface babyface viaagowa agowa
AleksTheCat
8556 9a27 500
AleksTheCat

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viajuhasowa juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl